Kromě prodeje rostlin a souvisejícího sortimentu poskytujeme služby v oboru zahradnictví pro velké firmy i drobné zákazníky.

Projektování, realizace a údržba zahrad

Projektová činnost

Vše začíná u zákazníka, na místě budoucí výsadby. Se zákazníkem hledáme řešení, které by odpovídalo jeho představám, ale zároveň bylo realizovatelné.

Po dohodě o návrhu a výši finančních prostředků, které chce zákazník do realizace vložit, vyhotovíme projektovou dokumentaci v půdorysném provedení včetně technické zprávy a harmonogramu prací.

– zpracování projektové dokumentace

– realizaci i celoroční údržbu zahradních a krajinářských úprav včetně zahradních jezírek

 

Založení a realizace zahrady

Zahradu začínáme zakládat teprve po ukončení veškerých stavebních prací. (některé práce lze provádět souběžně, záleží na konkrétní situaci – např. výsadba živého plotu,…)

– firemních pozemků

– soukromých zahrad

– veřejných prostranství

– okolí panelových domů

 

 Samotná realizace

 • výsadba vzrostlých stromů, ukotvení,
 • výsadba menších druhů dřevin, příp. realizace zahradního jezírka nebo skalky,
 • výsadba letniček a trvalek,
 • zasypání mulčovací kůrou, říčními oblázky, případně jejich kombinací. Pod oblázky i mulčovací kůru je vhodné položit netkanou textilii, pro omezení růstu plevelů a šetření s půdní vláhou. V případě, že se rozhodnete pro zavlažovací systém, je třeba vykopat vedení pro polyetylenové potrubí a šachtice pro uložení ventilů k ovládání zavlažovacích trysek.
 • osetí trávníku, příp. položení hotového trávníku.
 • Založení trávníku výsevem od 35 Kč/m2
 • Založení trávníku pokládkou travních koberců od 185 Kč/m2
 • Sekání trávníku – sekačka záběr 60cm od 1,50 Kč/m2
 • Sekání trávníku motorovou kosou od 4 Kč/m2
 • Přihnojení trávníku od 3 Kč/m2
 • Chemické odplevelení – Roundup od 2 Kč/m2
 • Chemická likvidace nežádoucích plevelů v trávníku od 2 Kč/m2

Cena  je závislá na velikosti ošetřované plochy

 • Stříhání živého plotu do 1m výšky 15 Kč/m2
 • Stříhání živého plotu do 2m výšky 25 Kč/m2
 • Stříhání živého plotu do 3m výšky 35 Kč/m2
 • Výsadba soliterního stromu vel 12-14cm (obvod kmene ve 100 cm)  800 Kč/ks
 • Výsadba soliterního stromu vel 14-16cm (obvod kmene) 1 050 Kč/ks
 • Výsadba soliterního stromu vel 16-18cm (obvod kmene) 1 300 Kč/ks
 • Výsadba soliterního stromu vel 18-22cm (obvod kmene) 1 550 Kč/ks
 • Výsadba soliterního stromu vel 22-25cm (obvod kmene) 1 800Kč/ks
 • Výsadba soliterního stromu vel 25cm a více (obvod kmene) 2 000 Kč/ks

V ceně vysazení stromu je vyhloubení  vysazovací jámy o velikosti min 1,5násobku velikosti balu, doprava stromu na místo, výsadba a zálivka

 • Ukotvení stromu 1kůl + úvazek 80 Kč/ks
 • Ukotvení stromu 3kůly + příčkovky + úvazek 250 Kč/ks

Ceny jsou bez DPH a bez dopravních nákladů.

Ceny služeb  jsou určeny pro jednorázovou údržbu, v případě komplexních služeb poskytujeme zajímavé slevy!

 

Umíme se přizpůsobit požadavkům zákazníka, konkrétním podmínkám, finančním možnostem, náročnosti.